APEL DO INTERESANTÓW I NACZELNIKÓW WPA

Je nám líto, tato položka je k dispozici pouze v Polski For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

APEL DO INTERESANTÓW I NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH / STOŁECZNEJ POLICJI, KLUBÓW I ORGANIZACJI STRZELECKICH ZRZESZONYCH W PZSS, PZŁ, STOWARZYSZEŃ KOLEKCJONERSKICH W ZWIĄZKU Z KORONOWIRUSEM SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19

– z prośbą o powielanie i udostępnianie w siedzibach ww. podmiotów i w sieci internet

Szanowni Państwo,
aktualnie obowiązujące przepisy postępowania administracyjnego jak i Ustawy o broni i amunicji w większości spraw z jakimi zwracacie się Państwo do WPA pozwalają na zdalny sposób załatwiania tych spraw. W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 zasadnym jest ograniczenie kontaktu osobistego z pracownikami / funkcjonariuszami WPA – organu administracji prowadzącego sprawy dotyczące pozwoleń na broń. Alternatywą jest tu korespondencyjne załatwianie spraw drogą pocztową lub e-mailową o co uprzejmie proszę obie strony postępowań administracyjnych.

Z uwagi na powyższe apeluję do WPA KWP (KSP) różnych województw oraz samych Interesantów o przejście na tryb:

1) Składania wniosków o wydanie pozwoleń na broń (dopuszczenia do posiadania) drogą pocztową, a także najpóźniej przed wydaniem pozwolenia (dopuszczenia) o zawnioskowanie o doręczenie decyzji drogą pocztową na wskazany adres do korespondencji;

2) Składania wniosków o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni (promes) drogą e-mailową na adres danego WPA KWP (KSP). Zawarcie w uprzednim wniosku o wydanie informacji: „Wnoszę o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni (promes) w ilości X sztuk i przesłanie ich na mój adres podany do korespondencji pocztowej. W załączeniu przesyłam dowód wniesienia opłaty skarbowej X razy 17 zł na rachunek właściwego urzędu” (elektroniczne potwierdzenie w pliku pdf z banku lub skan opłaty w pliku pdf – opłata np. na poczcie);

3) Przesyłania drogą pocztową Legitymacji posiadacza broni w celu dokonania w niej właściwego wpisu lub wykreślenia pozycji dot. broni po jej zakupie lub sprzedaży (w przypadku sprzedaży broni wraz z książeczką należy przesłać zaświadczenie uzyskane od nabywcy – promesę);

4) Informowania drogą pocztową o zaistnieniu wszelkich obiektywnych przeszkód uniemożliwiających spełnienie obowiązków nałożonych na posiadacza broni jak np. czasowy brak możliwości uzyskania dokumentu niezbędnego do złożenia w WPA czy też przeszkód osobistych jak wypadek, choroba, kwarantanna etc. W takim przypadku warto też rozważyć złożenie wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego na wniosek strony lub z urzędu;

5) Telefonicznego ustalania konieczności osobistego stawiennictwa w lokalnym WPA.

Wyrażam nadzieję, że zaproponowane wyżej rozwiązania zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, nadto wpłyną na postrzeganie Państwa urzędów jako przyjaznych Interesantowi – Obywatelowi, zaś Interesantów jako odpowiedzialnych społecznie.

/–/ dr n. praw. Łukasz URBAŃSKI
specjalista prawa dostępu do broni palnej w RP i poza jej granicami

Pobierz pełny plik w formacie PDF

Leave a Reply