FIREARMS UNITED unterstützt Kommissar Kings Ziel – aber nicht seinen Weg!

Julian King

King will einen Kompromiss, der die Zirkulation von vollautomatischen und konvertierten halbautomatischen Waffen so beschränken würde, dass ihre legitime Nutzung gewährleistet ist. FIREARMS UNITED stimmt diesem Ziel – dem Schutz der legitimen Nutzung – zu.

King glaubt, dass die Europäische Kommission, der Rat und das Parlament effektive Bekämpfungsmaßnahmen gegen den kriminellen Missbrauch von Schusswaffen treffen können. Wir glauben nicht, dass irgendein Kompromiss zwischen den derzeitigen Positionen irgendwelche Auswirkungen auf illegale Schusswaffen haben könnte. Stattdessen würde dieser eine enorme negative Auswirkung auf legale Schusswaffen, deren Besitzer und die zivile Schusswaffenindustrie haben, die mehr als 580.000 Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen stellt.

MdEP Jussi Halla-Aho, der auch unsere Feuerwaffen Konferenz unterstützt, hat die richtigen Fragen im LIBE-Komitee an Sir Julian King, den neuen Kommissar der Sicherheits-Union, gestellt.

Video und Transkript auf Englisch:

Transcript

MEP Jussi Halla-Aho : Mr. Commissioner, you know in previous dialogue I asked for your views on the Commission proposal for a new firearms directive. Now that the triallogues are underway I would like to repeat the question and I would appreciate an answer more concrete than that you aim for a fair and balanced outcome.

So will the Commission continue to insist stubbornly on a total ban and confiscation of semi-automatic sporting rifles?

Despite the fact that this line has been heavily criticized in both the European Parliament and the Council. And despite the fact that no criminological study suggests this particular type of legally acquired and possessed firearms we’re a threat to public security.

Does the Commission consider starting to respect the EU’s own principles of good legislation?

From your initial brief remarks I got the impression that you are rather enthusiastic about the Commission proposal. But i hope this is a false impression.

Thank you

Julian King, Commissioner for Security Union: On the particular question of firearms – raised by one of the Honorable members – I’m terribly sorry –  I am enthusiastic about the Commission position. I think you would be very surprised if I took any position other than to support the Commission position.

But as I set out I do really want us now to find a way of agreeing together what we’re going to do in this area.

Because I think more than a year on from the events at Bataclan it is getting quite hard to explain publicly why it is we stucked.

Now in order to reach an agreement, it has to be an agreement that all parties can rally to: the Commission and the States and the Parliament. So I don’t at all want to take away from the very detailed debate that is taking place on how exactly to formulate effective controls.

But I do hope that we will be able to find an agreement soon. And that agreement will restrict the circulation of fully automatic and converted semi-automatic weapons in a way that respects their legitimate use in different communities, in different parts of our society.

That I think is the aspiration and I hope we were able to realize it.

2 Comments on “FIREARMS UNITED unterstützt Kommissar Kings Ziel – aber nicht seinen Weg!”

 1. There is also a Finnish version:

  FIREARMS UNITED on komissaari Kingin kanssa samaa mieltä tavoitteista – muttei keinoista

  King haluaa yhteisymmärryksen joka rajoittaa automaattiaseiden ja niistä muunnettujen puoliautomaattiaseiden saatavuutta niin, että niiden laillinen käyttö ei vaarannu. FIREARMS UNITED on samaa mieltä tästä tavoitteesta – siis laillisen käytön turvaamisesta.

  King uskoo, että Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti pystyvät löytämään tehokkaat valvontamekanismit ampuma-aseiden väärinkäyttöä vastaan. Me emme usko, että mikään kompromissi näiden toimielimien nykyisten kantojensa välillä vaikuttaisi millään tavalla laittomiin ampuma-aseisiin. Sen sijaan kompromisseilla olisi valtavat negatiiviset vaikutukset laillisiin ampuma-aseisiin, niiden omistajiin sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden valmistukseen ja kauppaan, joka työllistää ainakin 580 000 ihmistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

  MEP Jussi Halla-Aho, joka on yksi Euroopan parlamentissa järjestettävän Asedirektiivi 2016 -konferenssin puheenjohtajista, kysyi kansalaisvapausvaliokunnassa juuri oikeita kysymyksiä Julian Kingiltä, joka on uusi turvallisuusunionista vastaava komissaari.

  MEP Jussi Halla-Aho:

  Herra komissaari, muistanette että kysyin aikaisemmassa keskustelussa näkemyksiänne komission ehdotuksesta uudeksi ampuma-asedirektiiviksi. Nyt, kun kolmikantaneuvottelut ovat käynnissä, haluaisin toistaa kysymykseni ja toivoisin vastausta, joka on konkreettisempi, kuin että pyritte oikeudenmukaiseen ja tasapainoiseen ratkaisuun.

  Siis: aikooko komissio itsepäisesti edelleen vaatia puoliautomaattisten urheilukiväärien täydellistä kieltoa ja takavarikointia?

  Siitä huolimatta, että tätä lähestymistapaa on voimakkaasti kritisoitu sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa – ja ottamatta huomioon, että mitkään kriminologiset tutkimukset eivät osoita, että juuri tämän tyyppiset laillisesti hankitut ja omistetut ampuma-aseet olisivat uhka yleiselle turvallisuudelle.

  Onko komissio harkinnut aloittavansa EU:n omien periaatteiden ja hyvän lainsäädäntötavan noudattamisen?

  Lyhyestä alkupuheenvuorostanne sain käsityksen, että olisitte varsin innostuneesti komission esityksen kannalla. Toivottavasti mielikuvani on virheellinen.

  Kiitos.

  Julian King, turvallisuusunionista vastaava komissaari:

  Esitettyyn kysymykseen ampuma-aseista – olen pahoillani: minä olen innostuneesti komission esityksen kannalla. Olisi aika yllättävää, jos kantani poikkeaisi komission kannasta.

  Kun aloitan työni, haluan todellakin, että me nyt löydämme tavan päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä tässä asiassa on tehtävä. Bataclanin tapahtumista on jo yli vuosi ja alkaa olla vaikea selittää julkisuudessa miksi asia ei etene.

  Että pääsisimme yhteisymmärrykseen, on löydettävä yhteisymmärrys, jonka takana kaikki osapuolet voivat seisoa: komissio, jäsenmaat ja parlamentti. Niinpä en lainkaan halua väheksyä käytäviä hyvin yksityiskohtiin meneviä keskusteluita siitä, miten tehokas valvonta tarkalleen toteutetaan.

  Toivon kuitenkin, että pääsemme sopimukseen pian. Tämän sopimuksen on rajoitettava automaattisten ja niistä muunnettujen puoliautomaattisten aseiden saatavuutta tavalla, joka kunnioittaa niiden laillista käyttöä eri yhteisöissä ja yhteiskuntamme eri osissa.

  Tämä on mielestäni pyrkimyksemme ja toivon, että voisimme sen saavuttaa.
  ——————————————————————————–
  Luonnollisesti FU on jyrkästi eri mieltä komissaari Kingin keinoista rajoittaa laillisten aseiden kauppaa ja saatavuutta mutta yhtä mieltä siitä, että laittomien aseiden kauppaan pitäisi puuttua rankemmalla kädellä.

Schreibe einen Kommentar