Millä argumenteilla EU ajaa lyijykieltoa? Argumentit ja vasta-argumentit

Olemme analysoineet kemikaaliviraston raportin ANNEX XV: ”A review of the available information on lead in shot used in terrestrial environments, in ammunition and in fishing tackle” (Kokoelma saatavilla olevasta tiedosta koskien lyijyn käyttöä kosteikkojen ulkopuolella hauleissa, luodeissa ja ongenpainoissa)

Analysoimme sen ymmärtääksemme miksi EU haluaa kieltää ampumaurheilun ja metsästyksen kieltämällä yleisesti saatavilla olevat ampumatarvikkeet. Tässä lyhyessä tekstissä analysoimme argumentit, sekä paljastamme kemikaaliviraston analyysin heikot kohdat.

#EUAmmoBan:

1. Kieltää lyijy ampumatarvikkeissa (haulit ja luodit) metsästyksessä sekä urheiluammunnassa kosteikkojen ulkopuolella;
2. Kieltää lyijyn käyttö ongen painoissa sekä vieheissä.

Kuten näet, kyseessä on melkoinen rajoitus, mikäli komissio ja kemikaalivirasto saavat tahtonsa läpi.

Pääargumentit – #EUAmmoBan:

– Lyijyllä kaadetun riistan lihan syömisestä aiheutuvat terveysriskit (lyijy saastuttaa lihan haavakanavan ympärillä).
– On selvää (kemikaaliviraston mukaan) että lyijyhaulien käyttö on suuren mittakaavan kosteikkojen saastuttamista ja kosteikkoihin dumpataan tuhansia tonneja haulikonpatruunoista peräisin olevaa lyijyä vuosittain.
– Vesilintujen lyijymyrkytys joka johtuu syödyistä lyijyhauleista, aiheuttaa noin miljoonan vesilinnun kuoleman vuosittain EU-alueella.
– Lyijyhaulien käyttö johtaa eri lajien lyijymyrkytykseen sekä kosteikoissa että kosteikkojen ulkopuolella myös sen takia että petoeläimet syövät lihaa joka on saastunutta. (Esimerkkinä esimerkiksi maastoon jätetyt lyijyllä kaadettujen eläinten sisäelimet, jotka saalistajat syövät.)
– Luotien ja ongenpainojen valaminen kotiolosuhteissa altistaa ihmiset lyijylle.
– Ampumaradat muodostavat merkittävän riskin maaperän saastumiselle sekä pohjaveden saastumiselle (Kemikaaliviraston mukaan)
– Vaihtoehtoisia materiaaleja lyijylle löytyy (teräs, vismutti, tungsten). Huomautuksena: Kukaan ei ole ehdottamassa autojen kieltämistä, vaikka käveleminen onnistuu melkein kaikilta.
– ”Tiedeyhteisössä” on kasvava huoli siitä, että urheiluampujat altistuvat lyijylle jota on luodeissa nalleissa.
– Lyijy on paha. Lyijy on myrkyllinen raskasmetalli, jolla on negatiivisia vaikutuksia terveyteen. FU Huomautus: tätä tuskin kukaan on kiistämässä, mutta altistusta voidaan välttää ja kontrolloida monella tavalla – lyijykielto on kohtuuton ja samoihin tuloksiin voitaisiin päästä myös pehmeämmillä keinoilla.

 

ECHA Tutkimus – Oletukset, epätarkkuudet ja puuttuvat tiedot:

Näitä allaolevia argumentteja voit käyttää lyömäaseena kun olet yhteydessä MEPpeihin ja kansanedustajiin:

– Aseteknisen osaamisen puuttuminen näkyy: Kemikaaliviraston dokumentti syyllistyy useaan paikkaansapitämättömään lausuntoon ja johtopäätökseen. Esimerkkinä väite siitä, että korvaavat materiaalit toimivat hyvin nykyisissä aseissa ja aseita ei tarvitse piiputtaa uudelleen. Tämä ei pidä paikkaansa luotiaseissa johtuen siitä että rihlannousu on optimoitu lyijylle. Se tarkoittaa että aseita pitäisi piiputtaa uudelleen. Historiallisesti merkittävien aseiden kohdalla tämä ei onnistu. Joitain aseita ei pysty korvaamaan koska niihin ei saa enää lupia EU:n asekiellon takia.

– Kemikaalivirasto väittää että Tanskassa ja Alankomaissa on täysi lyijykielto ja käyttää tätä argumenttina sen puolesta että samanlainen kielto voidaan hyvin toteuttaa muissakin EU-maissa, unohtaen Suomen kansallisen puolustusratkaisun vaatimukset ja erityispiirteet. Lisäksi ECHA väittää että Ruotsissa, Norjassa ja Kaliforniassa lyijykielto on jo käytössä, mutta se ei pidä paikkaansa. Lyijyn käyttöä on rajoitettu metsästyksen osalta, mutta esimerkiksi urheiluampujia koskevaa täydellistä lyijykieltoa ei ole.
– Tutkimus ei sisällä vaikutusarviota ja kustannuksiakin on arvioitu vain metsästäjien osalta. Urheiluampujan kustannukset ovat laukausmääristä johtuen moninkertaiset.
– Suurin osa argumenteista kohdistuu metsästykseen, mutta eivät pidä paikkaansa urheiluammunnassa kun käytetään luotiaseita.
– Lintujen kuolleisuusmäärät ovat valistuneita arvauksia, ja arviot lyijykuormituksesta luonnossa vaihtelevat villisti.
– Metsästäjiä ja urheiluampujia ei analysoida erikseen, vaan vaikutuksia tutkitaan lähinnä paljon vähemmän laukauksia ampuvan metsästäjän näkökulmasta. Urheiluampuja ampuu merkittävästi enemmän ja lyijyn korvaaminen tuntuu urheiluampujan kukkarossa huomattavasti enemmän. Lisäksi lausunto että lyijy- ja lyijyttömät patruunat maksavat suurin piirtein saman verran pitää paikkansa tällä hetkellä, mutta jos lyijy poistuu markkinoilta niin korvaavien materiaalien hinta kipuaa nopeasti huonomman saatavuuden takia.
– Osa raportin lähteistä on kyseenalaisia. Esimerkiksi lausunnon: “Lyijypatruunoita pidetään merkittävimpänä säätelemättömänä lyijypäästöjen lähteenä EU:ssa”  lähteenä mainitaan ”ryhmä tiedemiehiä 2014”, ilman toimivaa linkkiä lähteeseen. Jotkut käytetyt tutkimukset ovat vanhoja (1939) ja osa tutkimuksista on Yhdysvalloista, joissa tilanne, asepolitiikka ja kulttuuri ovat täysin erilaisia.
– Kaikki lyijy ihmiskehossa ei tule patruunoista tai saastuneesta lihasta. Lyijyä tulee muistakin lähteistä (tupakka, muut ruoka-aineet, saasteet, kemikaalialtistukset jne) joten on lähes mahdotonta arvioida ampuma-aseista johtuvaa lyijyaltistusta.
– Kemikaalivirasto sanoo itsekin, että ampumaradat voivat muodostaa riskin pohjavedelle ja riskiä ei tunneta. Todennäköisesti siksi, että riski on hyvin vähäinen lyijyn vähäisen liukenemisen takia. Asiasta on useita tutkimuksia.

Firearms United – Toimittajan mielipide:

Lyijy on vaarallista. Lyijyä ei kannata syödä. Varsinkaan hapossa uitettuja luoteja ei kannata syödä koska matala PH voi aiheuttaa lyijyn liukenemista.

Vakavasti puhuen – tupakka on vaarallista – aivan kuten lyijykin. Itse asiassa tupakka sisältää lyijyä ja sen lisäksi erilaisia ikäviä – jopa radioaktiivisia – ainesosia. Tupakan haittoja torjutaan valistamalla ja varoittamalla ihmisiä.

Lyijyn haittavaikutuksia – joiden takia lyijykieltoa ajetaan, voidaan helposti torjua esimerkiksi valistamalla harrastajia ja metsästäjiä lyijyn haitoista ja lyijyn vaikutusten minimoimisesta. 

Hyviä esimerkkejä tavoista minimoida lyijyaltistus on esimerkiksi käsien pesu ampumaratavuoron jälkeen, se että ei syö ampumaradalla, vaatteiden vaihtaminen kotiin tullessa ettei lyijypöly kulkeudu huonekaluihin ja niin edelleen. Esimerkiksi kaadettujen eläinten sisäelimiä ei tarvitse jättää luontoon (paikallinen lainsäädäntö vaihtelee).

Lyijyn täysi kielto on täysin kohtuuton, koska haittoja voidaan minimoida tavoilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi metsästyksen, vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tai urheiluammunnan harrastamisen tulevaisuudessakin.

 

Vastaa