Mepit sekä vasemmalta että oikealta vaativat komissiolta lisää tietoa asedirektiivineuvottelujen pohjaksi

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta päätti maanantaina 5.9.2016, että ampuma-asedirektiivin muuttamista koskevat ns. trialogineuvottelut parlamentin, komission ja neuvoston välillä voidaan aloittaa. Ennen äänestystä käytettiin puheenvuoroja, joissa vaadittiin EU:n komissiolta tarkempia tietoja neuvottelujen pohjaksi.

Tsekin tasavallan Dita Charanzová (liberaalidemokraatit) vaati, että keskustelujen on pohjauduttava tosiasioihin. Siksi hän kehoitti komissiota toimittamaan kaikista jäsenmaista mahdollisimman paljon relevanttia tietoa mahdollisimman pian, mutta viimeistään ennen instituutioiden välisten neuvottelujen aloittamista. Hänen mukaansa tavoitteena tulisi olla neuvottelutulos, joka ei rankaise tavallisia kansalaisia.

Saksaa edustava Evelyne Gebhardt (sosialistit ja demokraatit) esitti komissiolle oman ryhmänsä italialaisjäsen Sergio Cofferatin kysymyksen: ”Ketkä käyttävät näiden kategorioiden ampuma-aseita ja millä perusteilla luvat on myönnetty? Mietintömme sisältää monia poikkeuksia. Kysymäni tieto voi olla olleellinen, että ymmärtäisimme paremmin keitä esittämämme toimet tosiasiassa koskisivat”. Gebhardt lisäsi, että tämä tieto olisi erityisen hyödyllinen, koska edustajat ovat kovan lobbauspaineen alla ja internetissä liikkuu paljon väärää tietoa.

Valiokunnan puheenjohtaja Vicky Ford (konservatiivit ja reformistit) muistutti komissiota, valiokunnan jäseniä ja yleisöä siitä, että hän pyysi jo ennen valiokunnan mietintöä koskenutta äänestystä komissiolta tarkkoja tietoja mm. muiden edustajien nyt esille nostamista asioista – mukaan lukien numerotietoa, jos mahdollista. Fordin pyytämiä tietoja tai numeroita ei tähän mennessä ole saatu. Hän haluaa tietoja, jotka koskevat juuri tiettyjä ampuma-asetyyppejä ja sanoi olevansa selvillä, että jäsenmaihin on oltu asiasta yhteydessä ja uskovansa, että tiedot saadaan. Ford oli samaa mieltä edustaja Charanzován kanssa, että tiedot ovat välttämättömiä ennen, kuin näistä asioista voidaan aloittaa trialogikeskustelu.

Sisämarkkinavaliokunta hyväksyi neuvottelujen aloittamisen selvällä enemmistöllä: 24 puolesta, 3 vastaan (Parker, Pretzell, Troszczynski), 5 tyhjää (Charanzová, Guoga, Hyusmenova, Sojdrov, Sehnalová).

One Comment on “Mepit sekä vasemmalta että oikealta vaativat komissiolta lisää tietoa asedirektiivineuvottelujen pohjaksi”

Vastaa