Firearms Unitedin yhteistyökumppani Gunsweek haastatteli Dita Charanzovaa

Dita Charanzova

Firearms Unitedin yhteistyökumppani Gunsweek haastatteli Dita Charanzovaa, erästä direktiivin näkyvimmistä vastustajista ja tämän yhteydessä kuulimme mielenkiintoisen tiedonmurusen: Ilmeisesti komissio painostaa MEPpejä hyväksymään direktiivin uhkaamalla syyttää heitä julkisesti että he eivät kantaneet korteaan kekoon terrorismin vastustamiseksi.

Tällä hetkellä eniten harrastajia terrorisoi juurikin Euroopan Komissio, joten käänsimme koko Gunsweekin artikkelin teille Suomeksi:

Firearms United haastattelee – Dita Charanzova

Firearms United verkosto – Eurooppalaisten aseenomistajien edustaja, sekä eräs kovaäänisimmistä EU:n asekiellon vastustajista haastatteli Tsekkiläistä Dita Charanzovaa, ALDE ryhmän varjoraportööriä, joka on vastustanut asedirektiiviä alusta asti.

Firearms Unitedin verkosto tekee töitä kellon ympäri puolustaakseen Eurooppalaisten ammunnan harrastajien etuja ja torpatakseen EU:n asedirektiivin, joka hyväksyttiin IMCO-komiteassa tammikuussa. Vaikka alkuperäinen esitys onkin huomattavasti jo vesittynyt on se silti huomattava epäluottamuslause ammunnan harrastajille.

Dita Charanzova, joka edustaa liberaalidemokraattien parlamenttiryhmää suostui Firearms Unitedin tenttiin ja valottaa hieman direktiivin taustoja ja kertoo mitä oikein on odotettavissa.

FU: Rouva Charanzova, miltä tuntui toimia varjoraportöörinä koko direktiivin valmistelun ajan?

DC: Täytyy sanoa että sinä aikana, jonka olen Brysselissä viettänyt sekä Tsekin edustajana, että myöhemmin europarlamentaarikkona, en ole koskaan nähnyt näin pahasti kansalaisten kritisoimaa direktiiviehdotusta ja direktiiviluonnos oli minulle pettymys. Komissio ei ole säästellyt vaivoja saadakseen direktiivin kireimmässä mahdollisessa muodossaan läpi mahdollisimman nopeasti.

Esimerkkinä vaikka vaikutusanalyysi, eräs direktiiviehdotuksen vaatimuksista jossa tutkitaan hyötyjä, haittoja sekä direktiivistä koituvia kustannuksia sivuutettiin kokonaan ja komissio ei ole vieläkään pystynyt perustelemaan vaatimuksiaan, vaan on viitannut aiempiin tutkimuksiin, jotka eivät tätä aihetta käsittele. Pyysin vaikutusanalyysiä useita kertoja, jopa julkisesti IMCO:n istunnoissa.

FU: Mikä oikeastaan on komission rooli lainsäädäntöprosessissa?

DC: Komissiolla on oikeus laatia direktiiviehdotuksia, mutta he eivät voi hyväksyä niitä. Käytännössä komissio valmistelee esityksen yhdessä teknisten asiantuntijoiden kanssa (toim huom: ainoa komission käyttämä asiantuntija pidätettiin syytettynä laittomasta asekaupasta) vaikutusanalyysin kanssa ja esittää sen neuvostolle ja parlamentille. Nämä kaksi elintä sitten päättävät hyväksytäänkö, vai hylätäänkö direktiiviehdotus. Komissio voi myös vetää ehdotuksen takaisin.

Tämän direktiiviehdotuksen kanssa kävi kuintekin päinvastoin. Pyysimme vaikutusanalyysiä useita kertoja ja vaadimme saada tietää kuinka moneen kansalaiseen nämä ehdotetut toimet vaikuttavat. Emme saaneet vastausta.

Kun painostimme, vaikutusanalyysin sijasta komissio lähetti kyselyn jäsenmaille ja esitteli meille tulokset, joiden mukaan direktiivi vaikuttaa satojen tuhansien ihmisten elämään. Nämä menettelytavat ovat todella epätavallisia ja komission jäsenet esittelivät jopa viime hetken muutoksia, joita he eivät pystyneet perustelemaan millään tavalla. Kerran he yrittivät jopa perustella asioita Wikipedian avulla, jolloin heidän argumenttinsa heitettiin ulos.

FU: Miksi komissio sitten toimii näin?

DC: En halua ottaa kantaa salaliittoteorioihin. Pystyn vain toteamaan, että aseiden saatavuuden rajoittaminen on nyt komission intresseissä ja he väittävät että tämä on ainoa tapa parantaa huonontuvaa turvallisuustilannetta EU:ssa. Toimii se, tai ei, heillä ei ole esittää muita keinoja.

Ei myöskään ole salaisuus, että komissio joutui Ranskan painostamaksi, sillä Ranskan hallitus tarvitsee näyttöjä kevään vaaleihin. Valitettavasti lopussa pääraportööri (Vicky Ford) ja muiden ryhmien raportöörit antoivat periksi painostuksen alla. Itse en antanut periksi, sillä olen täällä edustamassa Tsekin lainkuuliaisten kansalaisten etuja.

FU: Tsekin tasavallan ammunnan harrastajat reagoivat ilmeisen voimakkaasti?

DC: Samanlaisia reaktioita tuli muun muassa Sveitsistä ja ne eivät kohdistuneet asedirektiiviin, vaan EU:hun. Ja kyllä, osa parlamentista näkee tämän riskinä. Ryhmämme MEPit ovat sitä mieltä, että tämä kääntää kansalaiset EU:ta vastaan. Tällä hetkellä suurin osa MEPeistä kannattaa direktiiviä, sillä komissio sanoi, että jos he eivät sitä hyväksy, heitä syytetään siitä että he eivät suojele ihmisiä terroristeiltä. Tässä on lapsi lähdössä ulos pesuveden mukana.

Tarvitsemme turvallisemman Euroopan ja minä olen ensimmäisenä äänestämässä sen (siis turvallisen Euroopan) puolesta. Tämä direktiivi voitaisiin kuitenkin laatia siten, että se ei kohdistu lainkuuliaisiin kansalaisiin. Esimerkiksi deaktivointisäädöksiä voitaisiin tehostaa.

Komissio menettelee tässä väärin. Jotta direktiivistä tulee toimiva, se tulee valmistella kuin esimerkiksi Tsekin aselaki ja varmistaa että kansalaisten vapauksia ei rajoiteta enemmän kuin on välttämätöntä. Tämän nostin esiin useita kertoja.

FU: Mitä olet tekemässä seuraavaksi?

DC: Seuraava vaihe on Europarlamentin äänestys ja aion yrittää esittää siinä muutamia tiettyjä muutosehdotuksia. Käytän muotoa ”yrittää”, koska yksittäinen meppi ei pysty saamaan muutosehdotuksia käsittelyyn vaan se vaatii 40 edustajaa ja olen nyt kokoamassa tätä verkostoa.

Parlamentti äänestää sitten muutosehdotuksista ja tuloksia on mahdotonta ennustaa sillä niihin vaikuttaa niin monta muuttujaa. Prosessi ei ole kuitenkaan ohi, joten meidän pitää taistella loppuun saakka.

Jos direktiivi menee läpi, seuraava askel on haastaa se Euroopan oikeusistuimessa (European Court of Justice) ja minä tuen myös sitä.

Lue lisää: https://www.gunsweek.com/en/current/articles/eu-gun-ban-dita-charanzova-speaks-out-firearms-united

Vastaa