Halvautomater fortfarande hotade

Onsdagen den 19 oktober anordnade Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet ett möte med Anna Maria Corraza Bildt, Europaparlamentariker och skuggrapportör för IMCP i trialogen runt vapendirektivet. Firearms United har tagit del av förstahandsinformation från mötet.

image3Anna Maria fick först en demonstration av sporten. Europeiske mästaren i Dynamisk pistol Stefan Ekstedt och Svenska mästarinnan i Dynamiskt gevär förevisade sina respektive grenar och Anna Maria Corazza Bildt fick möjlighet att prova själv. Hon provade både gevär och pistol, men sköt bara med pistolen. Hon var genuint intresserad av demonstrationen och ställde många frågor.

Efter förevisningen, blev det en mycket god diskussion baserad på förståelse av sporten, uppdatering av sportskyttarna om processen och diskussion runt konsekvenserna för sporten av de olika besluten.

image5Europaparlamentarikern upplyste även om att Parlamentet med framgång drivit frågan om distanshandel och vapenpass och vill förhandla bort kravet på medicinska kontroller (vilket Rådet vill få igenom).

Sportskyttarna hade möjlighet att ge förslag angårnde formuleringar i direktivet och Anna Maria noterade. Bland annat tvånget att man måste tävla sportskytte för att få undantag (där kommer hon driva att man kan vara aktiv i klubben utan tävlingstvång) samt att undantaget för sportskyttar skall vara tvingande för medlemsstaterna och inte lämna det öppet (hon noterade att använda ”shall give exception” istället för ”may give exception”).

Den stora stötestenen är frågan om flytten av halvautomater från kategori B till kategori A, dvs förbjudna för civilt innehav.

image4Formuleringen avser att de halvautomater som har kapacitet att avfyra mer än 21 skott skall placeras i kategori A. Alla sportskyttarna runt bordet insåg genast att det innebär en flytt för ALLA halvautomater oavsett vilket magasin man använder, eftersom alla halvautomater har kapacitet att avfyra mer än 21 skott (det räcker ju att byta ur magasinet till ett större…). På den punkten delar inte Anna Maria sportskyttarnas uppfattning utan anser att kapaciteten styrs av storleken på magasinet. Agree to disagree… Och en personlig uppfattning är att  välja att tro att 6 st sportskyttar vet mer om vapen än en politiker.

image1

Pia Clerté + MEP Anna Maria Corazza Bildt

Det blev även en diskussion om konsekvensen av denna flytt för jägare, som alltså inte får något undantag i vapendirektivet, och där hävdar Anna Maria att de inte blir drabbade.

Tyvärr ser vi nog här en sammanblandning av svensk lagstiftning (som ju reglerar antalet skott man FÅR ha i ett magasin när man jagar) med vapnets kapacitet…

Även ett jaktgevär KAN ju ta ett större magasin, vad det än står i svensk lag om vad man FÅR jaga med…

 

 

 

Det var ett mycket positivt och givande möte uppskattat av hela sportskytterörelsen.

Lämna ett svar