ASEDIREKTIIVI 2016: Konferenssi Euroopan parlamentissa
14:00 – 16:30

Bryssel – 16/11/2016

Firearms United järjestää yhdessä Europarlamentin kanssa konferenssin, jossa arvioidaan kuinka asedirektiivi vaikuttaa laittomien aseiden käyttäjiin ja saatavuuteen, laillisten aseiden omistajiin, lailliseen asekauppaan. Tämän lisäksi erityisenä keskustelunaiheena on eräiden asetyyppien ”vaarallisuus”.

EU-komissio julkaisi asedirektiiviehdotuksensa viikon sisällä Pariisin valitettavien, laittomilla aseilla toteutettujen, tapahtumien jälkeen. Komission vastaus ongelmaan oli yrittää kieltää lainkuuliaisilta kansalaisilta useiden eri asetyyppien omistaminen ja hallussapito sekä takavarikoida ne. Ongelman ”akuutista luonteesta” johtuen ehdotus piti ajaa läpi välittömästi ilman minkäänlaista tutkimusta direktiiviehdotuksen vaikutuksista. Nyt alusta lähtien valuvikaista direktiiviehdotusta on yritetty epätoivoisesti paikata lähes vuoden päivät ja tällä hetkellä menossa olevat kolmikantaneuvottelut tulevat kestämään useita kuukausia.

On siis aika keskustella siitä kuinka ehdotus toteutuessaan vaikuttaa eri sidosryhmiin.

Tämä konferenssi antaa osallistujille mahdollisuuden kuulla tutkimustulokset ja vaikutusanalyysin ja arvioida kuinka tämä ”laittomiin aseisiin” kohdistuva direktiiviehdotus oikeasti vaikuttaa yli 100 000 000 kansalaiseen ja laillisten aseiden markkinoihin EU-alueella, jotka suoraan tai välillisesti työllistävät yli 580 000 ihmistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tämän lisäksi pohditaan vaikutuksia metsästäjiin, urheiluampujiin, reserviläisiin sekä asekeräilijöihin.

Esityksissä ja keskusteluissa käsitellään myös uhkaa historiallisesti korvaamattoman arvokkaille tuliaseille, jotka ovat museoissa sekä yksityiskokoelmissa, tiettyjen asetyyppien vaarallisuutta (puoliautomaatit, jotka muistuttavat sotilasaseita), laittomien aseiden markkinoita sekä tehokkaita keinoja puuttua laittomaan asekauppaan sekä keinoja estää tuliaseilla tehtyjä rikoksia.

Ongelmat

EU komissio perustelee asedirektiiviehdotustaan ongelmilla nykyisessä direktiivissä. Olemme käyneet läpi kaikki neljä EU-rahoitteista tutkimusta aiheesta ja vetäneet omat johtopäätöksemme, sekä mahdolliset ratkaisut, joista haluaisimme keskustella konferenssissa.

PORSAANREIÄT

Nykydirektiivistä puuttuu muutamia teknisiä määritelmiä, jotka rajaavat tietyt riskiryhmät (huonosti deaktivoidut aseet, ääni- ja kaasu-aseet) direktiivin ulkopuolelle. Samoin yhteiset pelisäännöt luvanvaraisille osille puuttuvat tällä hetkellä.

Direktiivi toimii hyvin niissä maissa, joissa esimerkiksi deaktivointisäädökset ovat ajan tasalla, eikä aseita voida muuttaa helposti takaisin toimintakuntoisiksi (Suomi, Iso-Britannia, Saksa, Italia) mutta joissain maassa deaktivoidut aseet voidaan helposti muuttaa jälleen toimintakuntoisiksi.

Kuitenkin perusteet yhteisille deaktivointisäädöksille luotiin EU:n toimesta vuonna 2014.

Väitteet keräilijöiden omasta porsaanreiästä, joka mahdollistaa minkä tahansa aseiden ostamisen eivät myöskään pidä paikkaansa. Komission esimerkkinä käyttämät tapaukset eivät olleet asekeräilijöitä, vain laittomien aseiden ostajia ja välittäjiä.

Johtopäätöksemme: Jo vuosikymmenen ajan EU:lta on puuttunut yhdenmukaiset ohjeet aseiden deaktivoinnista, sekä niiden muuntamisesta paukkupatruuna-aseiksi. Samoin olennaisten luvanvaraisten osien osalta puuttuu yhteiset määritelmät. Luvanvaraisten osien määritelmä on hyvä yhdenmukaistaa, mutta (kunnolla) deaktivoidut aseet eivät enää kuulu asedirektiivin piiriin.

SUHTEETTOMAT VAIKUTUKSET

Jos direktiivi toteutuisi tälläisenään, se muuttaisi noin 100 miljoonaa ”asetta” (replicat, kopiot, deaktivoidut aseet, starttiaseet, kaasuaseet) sekä suuren määrän laillisesti hankittuja aseita laittomiksi yhdessä yössä ja loisi EU:n alueelle yli 100 miljoonaa laitonta ”asetta” yhdessä yössä.

Aseiden deaktivointi ehdotetuin standardein puolestaan tuhoaisi korvaamattoman arvokkaita historiallisia aseita, sekä hävittäisi korvaamatonta kulttuuriperintöä.

Laillisten aseiden kauppiaat menettäisivät tulonsa, pahimmassa tapauksessa koko elinkeinonsa.

Luvattomaksi muuttuneiden aseiden takavarikointi sitoisi valtavan määrän viranomaisresursseja ja veisi mahdollisuuksia puuttua laittomien aseiden kauppaan ja rikosten selvittämiseen.

Johtopäätöksemme: Porsaanreiät voitaisiin sulkea ilman yllälistattuja haittavaikutuksia, tekemällä yhtenäiset ohjeet koskien deaktivointia, kaasuaseita ja starttiaseita. Tämän lisäksi säästyneet taloudelliset resurssit tulisi ohjata rajavalvontaan, viranomaisten välisen tiedonjakamisen tehostamiseen. Näin rajoitettaisiin laittomilla markkinoilla liikkuvien luvattomien aseiden määrään.

LAITTOMAN ASEKAUPAN RAJOITTAMINEN

Tiedonvälitys viranomaisten välillä on tällä hetkellä haastavaa. On ensiarvoisen tärkeää, että tieto maiden välillä liikkuu tehokkaasti ja laittomaan asekauppaan ja aseiden ajautumiseen vääriin käsiin voidaan puuttua koko EU:n alueella.

EU:n omat tutkimukset kertovat, että näiden ongelmien ratkaisemiseksi lupaehtoja tai kriteereitä ei tarvitse tiukentaa. Sen sijaan tutkimukset suosittelevat yhtenäistettyjä kovempia rangaistuksia EU-alueella laittomasta asekaupasta, laittomasta aseiden valmistamisesta sekä jakelusta. Rikollisten ei pitäisi päästä kuin koira veräjästä vain siksi, että teko sattuu olemaan laillinen jossain EU-maassa, mutta rikos toisessa. Samoin tutkimukset ehdottavat että jos ihminen ei ole jonkun maan mielestä ole kelvollinen pitämään hallussaan ampuma-aseita, tämän tiedon pitäisi olla saatavilla myös muiden maiden viranomaisille.

Johtopäätöksemme on, että komission ehdottamat rajoitukset eivät puutu varsinaiseen ongelmaan, joka on laittomien aseiden kauppa, vaan direktiiviehdotus – vastoin kaikkia suosituksia ja tutkimustuloksia – aiheuttaa kohtuutonta haittaa lainkuuliaisille kansalaisille.

RIKOLLISUUS JA TERRORISMI

Rikolliset ja terroristit pyrkivät vaikuttamaan pehmeisiin kohteisiin, eli puolustuskyvyttömiin kansalaisiin. Mikäli direktiivi menee läpi nykymuodossaan, se hankaloittaa entisestään lainkuuliaisten kansalaisten mahdollisuuksia puolustaa itseään ja luo lisää toimintaedellytyksiä terroristeille ja rikollisille. Tästä syystä muun muassa useat poliitikot, mukaanluettuna Tsekin presidentti, vaativat niin sanotun ”Israelin mallin” käyttöönottoa, eli he vaativat suojeluaseita lainkuuliaisille kansalaisille.

Jopa viimeisin EU-tutkimus ampuma-aseiden väärinkäytöstä (Toukokuu 2016) tuli siihen tulokseen, että laillisten aseiden suuri määrä itseasiassa voi vähentää rikollisten toimintaedellytyksiä.

Johtopäätöksemme: Lainkuuliaisten kansalaisten aseistariisuminen kieltojen, lisärajoitusten sekä lisääntyneiden kustannusten avulla auttaa vain ja ainoastaan terroristeja sekä rikollisia. Lähin esimerkki tästä on Ison-Britannian käsiasekielto, joka aiheutti laittomilla aseilla tapahtuvan rikollisuuden räjähtämisen käsiin.

Tietoa tapahtumasta

Päivämäärä: 16.11.2016
Aika: 14:00 – 16:30
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
Tarjoilu alkaa klo 13:30
Tapahtumapaikka: Euroopan parlamentti, Rue Wiertz 60, 1047 Bryssel – kokoushuone PHS 1A002, rakennus ”Paul-Henri Spaak”