Bruksela – 16/11/2016
14:00 – 16:30
Konferencja na temat Dyrektywy w Parlamencie Europejskim

Podczas tej konferencji dokonamy oceny wpływu Dyrektywy na nielegalnych handlarzy bronią, prywatnych posiadaczy broni i na cywilny rynek broni. Rozprawimy się również z mitem o „szczególnie groźnych” rodzajach broni, oraz pokażemy źródła i pochodzenie broni nielegalnej.

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie broni palnej w ciągu tygodnia od ohydnych ataków terrorystycznych w Paryżu, w których została wykorzystana nielegalna broń palna. Odpowiedzią Komisji jest propozycja masowego zakazu i konfiskata kilku typów broni palnej będącej obecnie w posiadaniu przez przestrzegających prawa obywateli. Zasłaniając się „pilnością” działań, Komisja Europejska zaproponowała te sporne środki bez żadnej oceny skutków prawnych i ekonomicznych. Jednak ta nieprzemyślana dyrektywa znalazła się pod ostrzałem wielu środowisk, a dyskusje ciągnęły się przez ponad dwanaście miesięcy. A negocjacje w czasie rozmów trójstronnych będą trwać przez co najmniej kilka kolejnych miesięcy.

Nadszedł czas, aby omówić skutki!

Konferencja ta pozwoli uczestnikom rozważyć nasze ustalenia i analizy, oraz ocenić czy minimalny wpływ dyrektywy na nielegalny handel bronią uzasadnia konsekwencje dla ponad 100.000.000 obywateli i rynek cywilny, która zapewnia ponad 580.000 miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te są zależne od myśliwych, strzelców rekreacyjnych i kolekcjonerów.

Prezentacje i dyskusje będą obejmować również zagrożenie dla bezcennej broni historycznej posiadanej przez muzea i kolekcjonerów, tak zwane „szczególną groźność” pewnych rodzajów broni palnej, źródła nielegalnego obrotu i skuteczne środki niezbędne do zwalczania nielegalnego handlu bronią i minimalizację śmierci związanej z bronią palną.


Draft of the agenda of the conference

Welcome by MEP BERND KÖLMEL

Deputy Federal President of ALFA party, former policeman, lawyer at District Court and Federal Constitutional Court in Germany

Introduction by MEP DITA CHARANZOVA

Shadow rapporteur for ALDE in Committee IMCO at the Trilogue

 

MEP JUSSI HALLA-AHO

Member of the European Parliament and of both relevant Committees (LIBE and IMCO).

 

STEPHEN A. PETRONI

FESAC – Chairman of Foundation for European Societies of Arms Collectors, AMACS – President of Association of Maltese Arms Collectors & Shooters, ESSF – Board Member of European Sports Shooting Forum

KATJA TRIEBEL

FIREARMS UNITED – Board Member, PR and Research, GERMAN RIFLE ASSOCIATION – Board Member, PR and Research Business Representative, Managing Director of Triebel GmbH


TOMASZ STEPIEN

FIREARMS UNITED – President

 


Informacje:

DATA: 16.11.2016
GODZINA: 14:00 – 16:30
WSTĘP: wolny
KATERING: starts at 13:30
VENUE: European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels – Room PHS 1A002, Paul-Henri Spaak building

Końcowe potwierdzenie przybycia musi zostać potwierdzone do 9 Listopada 2016
na naszej website lub za pomocą e-mail conference(at)firearms-united.com
podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i dokument tożsamości.

W związku z podniesionym poziomem bezpieczeństwa w Brukseli, uczestnicy proszeni są o przybycie 45min przed wyznaczonym czasem (czyli spotkanie o 12:30-12.45) pod wejściem głównym, APS Altiero Spinelli Building, European Parliament – 1047 Ixelles, Brussels.

Uczestnicy zostaną poproszeni o okazanie swoich dokumentów tożsamości.

PUNKT SPOTKANIA:


PROBLEMY

Odnośnie zagadnień naświetlonych przez Komisję Europejską, przy uwzględnieniu wszystkich czterech badań Unii Europejskiej na ten temat, doszliśmy do swoich własnych wniosków, które pragniemy omówić na konferencji.

problems

LUKI PRAWNE

Luki prawne obejmują wymogi techniczne dotyczące broni, której nie ma w dyrektywie. Broni pozbawionej cech użytkowych, broni alarmowej, broni hukowej, oraz „istotnych części” sprzedawanych osobno.

Podstawy dla ujednoliconej definicji zostały stworzone już w 2014 przez badania UE i mogły zostać przyjęte już na początku 2015. Zamiast tego jednak, w Listopadzie 2015 roku przyjęto jedynie rudymentarną wersję definicji broni pozbawionej cech użytkowych.

Nie ma luk prawnych w przypadku kolekcjonerów kupujących jakąkolwiek broń od kategorii A po D. Przytoczone przykłady maja zastosowanie wyłącznie w przypadku „ciułaczy broni” którzy sprowadzają, kupują i/lub przechowują „broń spoza definicji” broni nielegalnej.

Nasze Wnioski: Przez ponad dekadę, Unia Europejska nie posiadała ujednoliconej definicji dla broni „łatwej do konwersji” ani też „istotnych części” broni. Definicje UE dla tych artykułów można przyjąć poza Dyrektywą do broni. Wszystkie brakujące definicje należy przyjąć jak najszybciej. Definicja „broni pozbawionej cech użytkowych” powinna zostać unieważniona z uwagi na jej praktyczne zastosowanie.

KONSEKWENCJE

Delegalizacja kilkuset milionów sztuk broni nie objętych dyrektywą (replik, imitacji, broni pozbawionej cech użytkowych) podobnie jak posiadanej legalnie broni długiej skryminalizuje i pozbawi własności ponad 100 milionów obywateli (co zaowocuje gwałtownym wzrostem ilości broni posiadanej nielegalnie).

Broń pozbawiona cech użytkowej  – zgodnie z rygorystycznymi normami – będąca w posiadaniu muzeów i kolekcjonerów doprowadzi do uszkodzenia historycznych eksponatów. Źródło utrzymania stracą uczciwi producenci i handlowcy.

Konfiskaty I naloty ze strony władz na świeżo skryminalizowanych posiadaczy, mające na celu w wyegzekwowania prawa, spowodują bardzo poważny wzrost kosztów. Środki potrzebne do walki ze zorganizowaną przestępczością zostaną zużyte na prześladowanie uczciwych posiadaczy broni.

Nasze wnioski: Nowe, ujednolicone wytyczne – bez modyfikowania Dyrektywy – pozwoliłyby zlikwidować, bądź ograniczyć do minimum cztery powyższe luki w prawie przy o wiele mniejszych kosztach dla władz.

Nakłady na ochronę naszych granic, prowadzenie dochodzeń, wymianę informacji i ujednolicenie minimalnych kar za nielegalny obrót bronią pozwoliłoby na rozprawienie się z prowodyrami czarnego rynku.

ZWALCZANIE NIELEGALNEGO HANDLU BRONIĄ

Międzynarodowy system ścigania przestępstw nie funkcjonuje, zaś wymiana informacji o historii notowania za przestępstwa pozostawia wiele do życzenia.

UE przedstawiła 4 badania na temat luk w prawie I nielegalnego handle bronią, które zostały opublikowane pomiędzy Lipcem 2014 a Majem 2016. Wszystkie cztery wykazały BRAK PODSTAW do nakładania dalszych restrykcji dotyczących obecnej kategorii od A do D ani zwiększenia kontroli nad posiadaczami licencji ponieważ nie (na chwilę obecną) nie ma po temu przesłanek a zatem takie działania byłyby oparte wyłącznie na domysłach.

Badania te, postulują natomiast, ujednolicenie kar za nielegalne wytwarzanie, dystrybucję i posiadane broni gdyż wyłącznie takie działanie pozwoli skutecznie pozbawić przestępców możliwości uniknięcia kary tylko dlatego, że popełnili przestępstwo po drugiej stronie granicy.

Ta sugestia wymaga lepszej wymiany informacji. Czarna lista skazanych nielegalne wytwarzanie i handel bronią, która uniemożliwiłaby im ponowne wchodzenie na rynek w innym kraju. Ogólnounijna „baza skazanych” także znajduje się na liście wymienionych, dzięki czemu władze mogą łatwo określić, czy osoba starająca się o pozwolenie na wytwarzanie lub dystrybucję (tudzież już istniejące podmioty) ma wyroki w innych państwach członkowskich.

Nasze wnioski: Włączenie kolekcjonerów, brokerów “broni poza obrębem dyrektywy” nie pomoże ograniczyć nielegalnego handlu bronią i/lub jej posiadania. Spowoduje tylko większą biurokrację, wyższe koszty i większą ilość pracy dla władz, którym już teraz brakuje ludzi i czasu by skutecznie ścigać przestępców.

„Baza osób skazanych” jest sprawiedliwszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem  niż proponowana „baza odmów wydania pozwoleń”. Da ona dostęp także do innych obszarów, nie związanych bezpośrednio z bronią palną (opłacalność). Dodatkowo, podstawy do odmowy wydania pozwolenia w jednym państwie, jak Holandia, Wielka Brytania, czy Niemcy mogą być niewystarczające do odmowy w innym państwie takim jak Czechy, Włochy czy Norwegia (Sprawiedliwsze prawo). To, czy czarna lista nielegalnych handlarzy / wytwórców jest przechowywana zewnętrznie czy w bazie skazanych, to pytanie dla ekspertów od IT. Podstawowym celem jest zapewnienie odpowiednim władzom łatwego dostępu to tych informacji.

OGRANICZENIE PRZESTĘPCZOŚCI I TERORYZMU

Przestępcy I terroryści zwykle szukają tzw. Miękkich celów, to znaczy bezbronnych obywateli.

Jeśli wprowadzone zostaną przepisy, które ograniczą legalny, licencjonowany handel, zakup i posiadanie broni bądź poprzez zakaz bądź przez wprowadzanie dodatkowych opłat, Dyrektywa o Broni pozbawi bezbronnych, przestrzegających prawa obywateli skutecznych narzędzi do obrony. Z tego powodu, grupa polityków, w tym prezydent Czech, aktualnie lobbują za przyjęciem izraelskiego modelu walki z terroryzmem: żądają więcej pozwoleń na  ukryte noszenie dla praworządnych obywateli

Nawet ostatnie badania EU nad nielegalnym użyciem broni palnej (z Maja 2016), wykazały, że legalne posiadanie broni może (potencjalnie) pomóc ograniczyć przestępczość.

W sytuacji obrony koniecznej przeciwko przestępcom gdy w użyciu są „tylko” noże, do obrażeń dochodzi w 50% wszystkich wypadków – w tym wiele śmiertelnych. W przypadku obrony koniecznej przed przestępcami z użyciem broni palnej w 90% przypadków nie było obrażeń. Sama groźba, jaką sygnalizuje strzał ostrzegawczy z broni palnej z reguły wystarcza żeby położyć kres atakowi. (Dane z USA)

Nasze wnioski: Rozbrojenie praworządnych obywateli, czy to poprzez zakazy czy przez zaostrzanie regulacji lub podnoszenie kosztów, powoduje jedynie samobójstwa tych, którzy tracą źródło utrzymania jako rezultat tych regulacji – jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu zakazu posiadani broni krótkiej.