Nový pokus Eropské komise prosadit zákaz zbraní typu AK47 a AR15 a jejich klony

Džin je venku z láhve…

Nový pokus (16. 11. 2016) Evropské komise zakázat (prosadit) především:

  • civilní verze zbraní typu AR15 a jejich odvozeniny,
  • cicilní verze zbraní typu AK47 a jejich odovzeniny,
  • všechny odnímatelné zásobníky s kapacitou větší než 10 nábojů (a to vč. pistolí, opakovacích zbraní, zbraní na střelivo s okrajovým zápalem atd.),
  • přísnou regulaci zásobníků a poloautomatických zbraní,
  • co nejpřísnější posuzování výjimek,
  • okamžité rozhodnutí o zákazech, jelikož “občané EU” požadují zvýšenou ochranu!

Originální dokument z 16. 11. 2016 je k dispozici na stránkách rakouského parlamentu: Link 

PROSÍM sdílejte mezi všemi asociacemi zastupujícími majitele zbraní v Evropě a pokud je to možné, překládejte do dalších jazyků. Sdílejte s kolegy a přáteli.

Originální text:

Ani po dvou schůzkách v rámci trialogu nedospěly zákonodárné orgány ke společnému stanovisku ohledně revize evropské směrnice o střelných zbraních. Vyjednávání je třeba odblokovat, aby bylo možné dostat útočné zbraně vojenského charakteru pryč z ulic a to včetně takových zbraní, které vznikly konverzí vojenských zbraní na zbraně poloautomatické. Pozice Evropské komise je jasná, a sice že poloautomatické útočné pušky typu AK47 a AR15 včetně jejich klonů by měly být zakázány pro civilní užití, jelikož je zřejmé, že byly zkonstruovány pro užití vojenské. Velikost zásobníků pro krátké i dlouhé zbraně by měla být omezena na 10 nábojů a zásobníky by měly podléhat povolení a striktní kontrole a jakékoli výjimky by měly být přísně omezeny a pod důkladnou kontrolou. Občané EU očekávají v této oblasti rychlý posun vpřed, aby byla zajištěna jejich ochrana. Musíme tedy v tomto klíčovém bodě připravované legislativy naleznout shodu ještě před koncem roku 2016. Současně Evropská komise obnoví tlak na omezení ilegálního trhu se střelnými zbraněmi mimo jiné na Konferenci ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU a západního Balkánu konané 15. a 16. prosince 2016.

Zdá se, že tlak opět vzrůstá a Evropské komisi se dostává nelichotivé publicity a kritiky ohledně “opožděné” směrnice o střelných zbraních. Každopadně vinu zde nese jen a jen Evropská komise díky svému velmi špatně formulovanému návrhu, který Komise nebyla schopna do dnešnícho dne řádně zdůvodnit.

3 Comments on “Nový pokus Eropské komise prosadit zákaz zbraní typu AK47 a AR15 a jejich klony”

  1. Mich verwundert sehr,wie die EU Bürger ohne Befragung das Verbot der halbautomatischen Waffen fordern konnten. Das man so offensichtlich lügt und denkt, dass wir alle dumm wären, ist an Hochnäsigkeit und Frechheit nicht zu überbieten! Meine ablehnende Einstellung gegenüber der EU wird erneut bestätigt.

Leave a Reply