Konsolidacja środowiska strzeleckiego

Przekształcamy Firearms United, w Związek Stowarzyszeń. Ma to na celu umożliwienie wszelkim organizacjom, które walczą o nasze wspólne prawo do posiadania broni, do współpracy z nami, i zjednoczenie pod wspólnym sztandarem. Było nam to potrzebne, z uwagi na dużą ilość organizacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które pracują z nami od dawna, ale chcą tą współpracę sformalizować. Jesteśmy w takim … Read More

European Commission: Banning bullets – do it for the Birds!

European Commission is not done with shooting community yet: the misguided attempt to ban guns failed due to actions taken by the European shooters community under the banners of Firearms United and many, many other organizations. Now get ready for round 2: Bullet ban!