Walne zgromadzenie

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że 13 września 2020 r., o godzi. 22:00 czasu lokalnego dla Warszawy, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Firearms United Network.

Spotkanie odbędzie się przez system wideokonferencyjny, szczegóły zostaną przesłane w ciągu dwóch tygodni.

Plan Walnego zgromadzenia to:
1. Prezentacja Raportu Rocznego za 2019 przez Zarząd,
2. Głosowanie nad dokooptowanymi członkami Zarządu,
3. Inne wnioski.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania maila.

W imieniu Zarządu
Tomasz W. Stępień

Dodaj komentarz