Pozew w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami o działania podjęte przez Stowarzyszenie „Firearms United Network” w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich


Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie „Firearms United Network” w dniu 9 kwietnia 2021 r. złożyło do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Sądu Unii Europejskiej skargę na ww. Rozporządzenie. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą T-187/21. Informacja o złożeniu skargi opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 217 z dnia 7 czerwca 2021 r. (2021/C 217/68). Urzędowe streszczenie skargi dostępne jest na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pl-div-t-0000-2018-201810296-05_04.pdf


Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta można składać do dnia 19 lipca 2021 r. pocztą tradycyjną na adres Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Sądu Unii Europejskiej (Rue du Fort Niedergrünewald; L-2925 Luxembourg), przy czym dla zachowania terminu konieczne jest aby korespondencja dotarła do Sądu najpóźniej w wyznaczonym dniu (19 lipca 2021 r.) lub za pośrednictwem portalu e-Curia, dostępnego pod adresem: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/, przy czym przy wyporze tej formy konieczne jest wcześniejsze założenie konta umożliwiającego korzystanie z portalu, dlatego nie zalecamy odkładania decyzji o złożeniu interwencji na ostatnią chwilę.


W związku z licznymi zapytaniami, poniżej publikujemy wzór Wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.


Zachęcamy do śledzenia dalszego biegu postępowania.

WZÓR WNIOSKU

2 Comments on “Pozew w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich”

Dodaj komentarz