Walne zgromadzenie

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że 13 września 2020 r., o godzi. 22:00 czasu lokalnego dla Warszawy, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Firearms United Network. Spotkanie odbędzie się przez system wideokonferencyjny, szczegóły zostaną przesłane w ciągu dwóch tygodni. Plan Walnego zgromadzenia to: 1. Prezentacja Raportu Rocznego za 2019 przez Zarząd, 2. Głosowanie nad dokooptowanymi członkami Zarządu, 3. Inne wnioski. Bardzo proszę … Read More