Pozew w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich

Szanowni Państwo, W związku z licznymi zapytaniami o działania podjęte przez Stowarzyszenie „Firearms United Network” w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej … Read More

Canada Assault Weapon Ban 2020

Canada has banned semiautomatic modern sporting firearms. The ban includes AR-15 family, Mini-14s, M-14s, Sig MCX, CZ Scorpions, 50. cal rifles…

APEL DO INTERESANTÓW I NACZELNIKÓW WPA

APEL DO INTERESANTÓW I NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KOMEND WOJEWÓDZKICH / STOŁECZNEJ POLICJI, KLUBÓW I ORGANIZACJI STRZELECKICH ZRZESZONYCH W PZSS, PZŁ, STOWARZYSZEŃ KOLEKCJONERSKICH W ZWIĄZKU Z KORONOWIRUSEM SARS-COV-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19 – z prośbą o powielanie i udostępnianie w siedzibach ww. podmiotów i w sieci internet Szanowni Państwo, aktualnie obowiązujące przepisy postępowania administracyjnego jak i Ustawy o broni i amunicji … Read More

#EUAmmoBan – How to Fight it!

The fight against #EUAmmoBan does not happen in Brussels. Its fought simultanously on many theaters – and you can join the good fight!

Why EU wants to #EUAmmoBan?

Analysis on ECHAs #EUAmmoBan paper. Contains main arguments for banning the lead and available counter arguments.

Skutki #EUAmmoBan

You may have heard that EU commission has asked ECHA to come up with the proposal to the use of LEAD as a bullet material. Firearms United has been in contact with experts in ammunition manufacturing industry to find out what it really means in practice for YOU: “serious hit for hunting and death of sportshooting”.

Firearms United Network – Fight for the Future

Firearms United Network has been founded to organize and back the fight for Firearms Ownership. Only you can help to protect your rights! Join up with us and Fight the Future! United we stand – divided we lose.